Nahráva sa...

POSTUP - ako požiadať o pôžičku

 1. Zadajte ON LINE Formulár
 2. V ONLINE Formulári vyplníte všetky povinné polia ( zakliknite súhlas so spracovaním osobných údajov )
 3. Do IS systému v kolónke doklady OP preukaz 1 , OP preukaz 2 nahrajte čitateľný doklad ( fotku vo formáte jpg, pdf )
 4. Do IS systému v kolónke doklady Výpis z účtu 1,2,3 a výplatné pásky nahrajte čitateľné doklady ( dokumenty vo formáte jpg, pdf, word )
 5. Po odoslaní žiadosti Vám bude e mailom doručený verifikačný kód s heslom, prostredníctvom ktorého vstúpite do chránenej " vašej ZÓNY"
 6. Po spracovaní žiadosti našim pracovníkom budete kontaktovaní e mailom , telefonicky aj prostredníctvom " vašej ZÓNY"
 7. Vygenerujeme Vám " súhlas so spracovaním údajov " , ktorý je nutné overiť u notára na matrike ( overenie totožnosti klienta )
 8. Súhlas zašlete e mailom ( prostredníctvom IS systému vo vašej zóne), následne aj poštou na adresu backofficu
 9. Následne vašu žiadosť odošleme na schválenie , výsledok prehodnotenia je zvyčajne do 24 hodín
 10. Podpis dokumentácie prebehne bezpapierovo SMS autorizáciou a vy dostávate prostriedky na váš účet do 24 hodín
 11. Zmluvná dokumentácie je archivovaná a zaheslovaná len vami prístupným heslom vo vašej ( Ahoj Zóne )