Kontakt

Sídlo spoločnosti:

ALEASE s.r.o,

Alejova 2, 042 96 Košice
IČO: 47002433
DIČ: 2023693001


Korešpondenčná adresa:

ALEASE s.r.o.

Závada 18, 094 08

Vedenie spoločnosti :


 generálny riaditeľ : Pavol Tóth

 toth@alease.eu

 0911 543 272

 obchodný riaditeľ : Mgr. Alena Lešková

 leskova@alease.eu

 0917 322 518 

 asistent riaditeľa : 0911 543 272

 info@alease.eu                                    

             

Regionálne zastúpenie Trebišovský kraj:

Pobočka: Hlavná 716/172, 07701 Kráľovský Chlmec, 1.poschodie , 
Telefonický kontakt: 0917144360 p. Alžbeta Bencsiková
Mail: bencsikova@alease.eu

Zastúpenie Prešovský kraj:


Telefonický kontakt: 0905 634 266 p. Anna Jánošová
Mail: zmluvy@alease.eu

 

Zastúpenie Michalovský kraj:

Telefonický kontakt: 0918 718 535 p. Viola Gulyasová
Mail: backoffice@alease.eu

 

Zastúpenie Nitriansky Kraj a okolie:

Pobočka Veľký Meder: Komárňanská 3 , 932 01 Veľký Meder 
Telefonický kontakt: 0908 645 954 p. Zakálová Henrieta
Mail: aleasevelkymeder@gmail.com

 

INFOLINKA 0911 543 272

INFOLINKA: 0917 322 518 ( Košický Kraj)

INFOLINKA: 0917 144 360 (Trebišovský kraj )

INFOLINKA: 0905 634 266 ( Prešovský kraj )

INFOLINKA : 0918 718 535 ( Michalovský kraj )

INFOLINKA : 0908 645 954 ( Nitriansky kraj )

MAIL INFOLINKA: info@alease.eu

 

Zmluvný partner Zinc Euro a.s. reg.č.50044

Povolenie Národnej banky Slovenska

Na základe Povolenia Národnej banky Slovenska a Rozhodnutí Národnej banky Slovenska sme od 14.12.2018 oprávnení vykonávať finančné sprostredkovanie a poskytovať finančné služby ako VFA sektore úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

ALEASE s.r.o. je zapísaná v Registri finančných agentov, poradcov a sprostredkovateľov pod číslom Reg.FAP:242175.