Kontakt

SÍDLO SPOLOČNOSTI:

ALEASE s.r.o

Alejova 2, 042 96 Košice
IČO: 47002433
DIČ: 2023693001

 

Vedenie spoločnosti :

generálny riaditeľ:

Pavol Tóth,toth@alease.eu

obchodný riaditeľ:

Mgr. Alena Lešková,leskova@alease.eu   

         

Kancelárie:

Hlavná 716/172, 07701 Kráľovský Chlmec, 1.poschodie VĽAVO

( kancelárie č. 4 a č.5 ) 

Mail: info@alease.eu, poistenie.alease@gmail.com

 

RIADITEĽKA   0918 972 943

INFOLINKA 1  0917 322 518

INFOLINKA 2  0917 458 518

INFOLINKA 3  0917 877 785

INFOLINKA 4  0907 335 536

 

INFOLINKA ÚVERY   info@alease.eu

INFOLINKA POISTENIE poistenie.alease@gmail.com

 

Zmluvný partner PFA Netfinancie s.r.o.

Zmluvný partner Ahoj a.s./ 365 bank

Zmluvný partner Zinc Euro a.s. reg.č.50044

 

Povolenie Národnej banky Slovenska

Na základe Povolenia Národnej banky Slovenska a Rozhodnutí Národnej banky Slovenska sme od 14.12.2018 oprávnení vykonávať finančné sprostredkovanie a poskytovať finančné služby ako VFA sektore úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

Na základe Povolenia Národnej banky Slovenska a Rozhodnutí Národnej banky Slovenska sme od 21.12.2022 oprávnení vykonávať poistné sprostredkovanie a poskytovať poistné služby ako PFA sektore poistenia a zaistenia.

ALEASE s.r.o. je zapísaná v Registri finančných agentov, poradcov a sprostredkovateľov pod číslom Reg.FAP:242175.